Konkursi tingimused

Konkursi korraldaja: Jysk Linnen`n Furniture OÜ registrikood 10170660, registreeritud aadress: Endla 45, Tallinn, (edaspidi „korraldaja“).
Konkursi toimumise territoorium: Eesti.
Konkursi eesmärk: klientide leidmine ja kliendiandmebaasi suurendamine turundusuudiste saatmiseks ja müügi edendamiseks.
Konkursi toimumisaeg ja võitja kindlaksmääramine: konkurss toimub alates 22. maist kuni 26. juunini 2019. Võitja loositakse välja 27. juunil 2019.
Konkursi auhind: JYSKi 50-eurone kinkekaart.

Osalemistingimused

 1. Konkursil võivad osaleda füüsilised isikud, kes on saanud 16 aasta vanuseks ja kellel puudub kliendikonto JYSKi e-poes.
 2. Konkursil ei tohi osaleda korraldaja, korraldaja töötajad ega nende pereliikmed.
 3. Tuleb nõustuda isikustatud teavituste ja pakkumiste ning üldiste e-kirjade saamisega, mis sisaldavad uudiseid, Jysk.ee eripakkumisi ja soodustusi, samuti kutseid küsitlustes osalemiseks.

Toimumise kord

 1. Konkursil osalemiseks tuleb e-poes Jysk.ee luua kliendikonto ning nõustuda isikustatud teavituste ja pakkumiste ning üldiste e-kirjade saamisega, mis sisaldavad uudiseid, Jysk.ee eripakkumisi ja soodustusi ning kutseid küsitlustes osalemiseks, samuti tuleb kinnitada nõustumist konkursi tingimustega ja konkursil osalemist.
 2. Kui konkursist osavõtja keeldub üldiste ja isikustatud e-kirjade saamisest konkursi toimumisajal, siis on korraldajal õigus kõrvaldada osavõtja ilma hoiatuseta konkursil osalemast.
 3. Korraldajal on õigus mis tahes hetkel konkursi tingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudatused konkursi tingimustes, mis on avaldatud JYSKi veebisaidil www.jysk.ee.

Võitja kindlaksmääramine

 1. Konkursi võitja määratakse kindlaks 27. juunil 2019 juhuslikkuse alusel kõigi konkursi tingimustele vastavate kättesaadud registreerimiste hulgast. Juhuslike arvude generaator loosib arvutis välja ühe konkursi võitja.
 2. Kui konkursi võitjaga ei õnnestu saada ühendust 14 kalendripäeva jooksul alates võitja kindlaksmääramise päevast, kaotab võitja õiguse auhinnale. Sel juhul toimub kordusloosimine, millel määratakse kindlaks uus konkursi võitja.

Võidu kättesaamine

 1. Korraldaja võtab konkursi võitjaga auhinna kättesaamise asjus isiklikult ühendust konkursist osavõtja registreerimise hetkel sisestatud e-posti aadressil kolme tööpäeva jooksul pärast konkursi võitja kindlaksmääramist.
 2. Auhinna saab kätte mõnest JYSKi poest, mille lepivad kokku korraldaja ja konkursi võitja. Korraldaja ja konkursi võitja lepivad kokku kõige mugavama auhinna kättesaamise aja.
 3. Auhinna kättesaamise tähtaeg on üks kuu alates võitja kindlaksmääramise päevast.
 4. Võitja peab korraldaja nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi).
 5. Kui auhinda ei võeta välja ühe kuu jooksul alates võitja väljaloosimise päevast, kaotab konkursi võitja õiguse auhinnale. Pärast auhinna kättesaamise tähtaja möödumist ei anta auhinda enam välja ja see jääb SIA JYSK LINNEN`N FURNITURE omandisse.
 6. Mis tahes pettuse avastamisel on korraldajal õigus võitjale konkursi auhinna kätteandmisest keelduda.
 7. Saadud auhinda ei vahetata välja raha ega teiste auhindade vastu.