Konkursi tingimused

Konkursi korraldaja: Jysk Linnen`n Furniture OÜ registrikood 10170660, registreeritud aadress: Endla 45, Tallinn, (edaspidi „korraldaja“).
Konkursi toimumise territoorium: Eesti.
Konkursi eesmärk: klientide leidmine ja kliendiandmebaasi suurendamine turundusuudiste saatmiseks ja müügi edendamiseks.
Konkursi toimumisaeg ja võitja kindlaksmääramine: Konkursi toimumise periood on 11. märts 2020 kuni 8. aprill 2020 (kaasa arvatud). Võitja loositakse välja 9. aprillil 2020. 
Konkursi auhind: JYSKi 100-eurone kinkekaart.

Osalemistingimused

 1. Konkursil võivad osaleda füüsilised isikud, kes on saanud 16 aasta vanuseks ja kellel puudub kliendikonto JYSKi e-poes.
 2. Konkursil ei tohi osaleda korraldaja, korraldaja töötajad ega nende pereliikmed.
 3. Uudiste, Jysk.ee eripakkumiste ja allahindluste kohta üldteadete, samuti e-posti teel kutsete saamisega küsitlustes osalemiseks nõustumine on konkursil osalemise kohustuslik eeltingimus. 

Toimumise kord

 1. Konkursil osalemiseks tuleb sisestada oma meiliaadress, veendudes, et selle e-posti aadressiga ei ole juba kliendi kontot Jyski veebikaupluses registreeritud ja, et e-posti aadress ei sisalda sõna „jysk“. Tuleb nõustuda Jyski privaatsuspoliitikaga, kinnitada konkursi tingimustega nõustumist ja konkursil osalemist ning nõustuda uudiste, Jysk.ee eripakkumiste ja allahindluste kohta üldteadete, samuti e-posti teel kutsete saamisega küsitlustes osalemiseks.
 2. Kui konkursil osaleja keeldub üldiste e-posti teadete saamisest konkursi perioodi jooksul, on korraldajal õigus eelnevalt hoiatades osaleja konkursilt välja jätta.
 3. Korraldajal on õigus igal ajal konkursi tingimusi ühepoolselt muuta, avalikustades konkursi tingimuste muudatused, mis on avalikult kättesaadavad JYSKi kodulehel: www.jysk.ee.

Võitja kindlaksmääramine

 1. Võitja määratakse 8. aprillil 2020 juhuslikkuse põhimõtte alusel kõikide konkursi tingimustele vastavate registreeringute hulgast. Arvutis selgitab juhuslike arvude generaator välja ühe konkursi võitja.
 2. Juhul, kui konkursi võitjaga ei õnnestu 14 kalendripäeva jooksul alates võitja määramise kuupäevast ühendust saada, kaotab võitja õiguse auhinnale. Sel juhul viiakse läbi kordusloosimine uue konkursi võitja määramiseks.

Võidu kättesaamine

 1. Korraldaja võtab isiklikult ühendust konkursi võitjaga kolme tööpäeva jooksul pärast konkursi võitja määramist või 9. aprillil, kasutades konkursil osaleja poolt registreerimisel esitatud e-posti aadressi.
 2. Auhinna saab kätte mõnest JYSKi poest, mille lepivad kokku korraldaja ja konkursi võitja. Korraldaja ja konkursi võitja lepivad kokku kõige mugavama auhinna kättesaamise aja.
 3. Auhinna kättesaamise tähtaeg on üks kuu alates võitja kindlaksmääramise päevast.
 4. Võitja peab korraldaja nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi).
 5. Kui auhinda ei võeta välja ühe kuu jooksul alates võitja väljaloosimise päevast, kaotab konkursi võitja õiguse auhinnale. Pärast auhinna kättesaamise tähtaja möödumist ei anta auhinda enam välja ja see jääb SIA JYSK LINNEN`N FURNITURE omandisse.
 6. Mis tahes pettuse avastamisel on korraldajal õigus võitjale konkursi auhinna kätteandmisest keelduda.
 7. Saadud auhinda ei vahetata välja raha ega teiste auhindade vastu.