Nõuandeid mööbli kokkupanemiseks
1. Pakendi käsitsemine
Papp-pakendi mahapanemisel asetage see põrandale õrnalt ning olge ettevaatlik, et mitte vigastada pakendi nurkasid. Raskeid mööblipakke tõstke kahekesi.
 
2. Pakendi avamine
Papp-pakendi avamisel püüdke vältida noa kasutamist. Ehkki tootjad kasutavad kauba kaitsmiseks vahtplasti jms, on suur võimalus vigastada mööbli pinda või polstrit, kui nuga tungib läbi pakendi välimise papikihi.
 
3. Alustamine
1. Enne kui hakkate mööblit kokku panema, vaadake juhendis esitatud loendit jälgides üle kõik pakendis sisalduvad detailid.
2. Eraldage detailid üksteisest ja korrastage need.
3. Rasked mööbliesemed on soovitatav kokku panna nende kasutuskoha lähedal, et vältida teisaldamisel tekkida võivaid vigastusi.
4. Vabastage mööbli kokkupanemiseks piisavalt suur põrandapind ning veenduge, et see on puhas ja seal ei leidu esemeid, mis võiksid vigastada mööbli pinda. Väike nael või kivike võib mööbli pinda silmatorkavalt vigastada. Mööbli kokkupanemisel on mugav kasutada alusena pakendi kattepappi.
 
4. Järgige juhendit
Pidage alati kinni kokkupanemisjuhistest ning tehke toimingud juhendis esitatud järjekorras.
 
Nõuanded
✔ Tööriistad: võimaluse korral vältige elektritööriistade kasutamist. Elektritrelli kasutamisel seadke see võimaluse korral väikesele võimsusele.
✔ Puittüüblid: puittüüblid tuleks koputada aukudesse kummihaamriga. Koputage tüüblid nii sügavale, kui nad lähevad. Kui tüüblid ei ole sisestatud augu põhjani, siis võivad nad mööbli pinnast (nt sahtli esiküljest või mööbli pealisplaadist) läbi tungida. Väga oluline on sisestada tüüblid kokkupanemisjuhendis näidatud aukudesse. Ärge sisestage tüübleid otse sahtli esikülje ega mööbli pealisplaadi sisse!
✔ Tagasein: isegi juhul, kui mööbli tagasein ei jää nähtavale, on äärmiselt oluline kinnitada see korralikult, kasutades ära kõik pakendis olevad naelad. See hoiab mööblieseme täisnurksena, kuid enne tagaseina kinnitamist on oluline seada mööbliese võimalikult täisnurksesse asendisse. Kõigepealt tuleks kinni naelutada tagaseina kõik neli nurka. Lööge naelad kindlasti sisse otse, et need ei tungiks välja mööbliplaatide külgedest.
✔ Sahtlisiinid: keerake kinnituskruvid sisse lõpuni, nii et sahtel avaneks ja sulguks sujuvalt.
✔ Uksehinged: pärast mööbli kokkupanemist võivad uksed esialgu olla viltu, aga reguleerimiskruvisid pisut keerates saab nad seada otseks. (Reguleerimisvõimalusi kujutab allolev joonis.)