Kauba tellimise tingimused juriidilistele isikutele.
Enne Veebipoes tellimuse esitamist lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi.
Suuremahuliste tellimuste puhul võib Müüja kohaldada täiendavat allahindlust. Täiendavate allahindluste ja eripakkumiste osas võtke enne tellimuse esitamist ühendust Müüja klienditeenindusega e-posti [email protected] teel.
Müüja töötleb Ostja esindajate isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikale. Lugege see hoolikalt läbi ja veenduge, et kõik Privaatsuspoliitika tingimused on arusaadavad ja vastuvõetavad.
 
Tingimused
1. Mõisted
1.1 Veebipood – Müüja veebipood, mis asub veebilehel www.JYSK.ee.
1.2. Kliendikaart – digitaalne kaart, mis annab Registreeritud kasutajale Veebipoest ostmisel eelised vastavalt Kliendikaardi tingimustele.
1.3. Tingimused – kauba tellimise tingimused juriidilistele isikutele. Tingimused hõlmavad Ostulepingu tingimusi juriidilistele isikutele kauba ostmisel Müüja Veebipoest www.JYSK.ee ning on Tarnelepingu lahutamatu osa, kui see on Ostja ja Müüja vahel sõlmitud.
1.4. Müüja – Osaühing Jysk Linnen'n Furniture, registrikood 10170660, juriidiline aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Endla tn 45, 10615, Eesti Vabariik.
1.5. Tellimus – Veebipoes esitatud tellimus, mis sisaldab tooteid, mida Ostja soovib Müüjalt osta.
1.6. Tarneleping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitud kauba müügi-tarneleping, milles Ostja ja Müüja on kokku leppinud ostu eritingimustes.
1.7. Ostja – avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, kes ostab või kavatseb osta Veebipoest tooteid ja/või teenuseid. Ostja peab olema registreeritud kasutaja. Juhul, kui Tellimuse esitas registreerimata kasutaja, liigitatakse selline Tellimus füüsilise isiku poolt esitatud Tellimuseks.
1.8. Ostuleping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Veebipoes pakutavate toodete ostu-müügileping, mis loetakse sõlmituks punktis 2.6. määratud korras. Ostuleping on Tarnelepingu lahutamatu osa; vastuolu korral on ülimuslikud Tarnelepingu tingimused.
1.9. Registreeritud kasutaja – avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on loodud konto veebilehel www.JYSK.ee. Konto loomiseks tuleb täita registreerimisvorm Veebipoe veebilehel www.JYSK.ee, esitada vajalikud andmed, nõustuda isikuandmete töötlemisega ja kinnitada, et Müüja Privaatsuspoliitika on läbi loetud.
1.10. Saaja – Ostja, Ostja poolt volitatud isik või Ostja esindaja, kellel on oma ametikohustuste täitmise või tavapraktika kohaselt õigus Ostja nimel Tellimust vastu võtta, näiteks kontori administraator.
 
2. Tellimuse vormistamine
2.1 . Veebipoe tellimuse saavad juriidilise isikuna esitada ainult registreeritud kasutajad.
2.2. Tellimuse minimaalne summa on 10,00 € (kümme eurot) pärast allahindluste rakendamist, samuti ei sisalda see kohaletoimetamise tasu. Kui veebipoest valitud ost ei moodusta minimaalset summat, ei ole võimalik tellimust vormistada ja ilmub hoiatav teade, et minimaalset ostusummat ei ole saavutatud.
2.3. Toodetele võib määrata maksimaalse koguse, mida saab Veebipoest osta. Suurema koguse vajaduse korral tuleb võimaluse väljaselgitamiseks võtta Müüjaga ühendust e-posti [email protected] teel. Veebipoest ostetud toodete edasimüük on keelatud, kui Müüjalt ei ole saadud eelnevat kirjalikku nõusolekut.
2.4. Enne tellimuse esitamist on Ostja kohustatud tutvuma Tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga. Veebipoe tellimust esitades loetakse, et Ostja on Privaatsuspoliitika ja Ostulepinguga tutvunud ja nendega nõustunud ning Ostja kinnitab, et kohustub tellitud kauba vastu võtma ja selle eest tasuma.
2.5. Kauba ostmiseks esitab Ostja Veebipoes Tellimuse - lisab toote(d) ostukorvi, märgib tarne- ja makseviisi ning ostu kinnitamiseks vajutab nupule „Osta“. Ostja vastutab Tellimuses esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest. Kui Ostja leiab pärast Tellimuse esitamist, et sisestatud andmed on valed ja/või puudulikud, peab Ostja viivitamatult ühendust võtma Müüja klienditeenindusega e-posti [email protected].
2.6. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui: (i) ostja esitab Veebipoes tellimuse vastavalt ostulepingule ja kinnitab, et on tutvunud Kauba tellimise tingimustega, ja (ii) Müüja kinnitab Ostja Tellimuse, saates Tellimuse kinnituse Ostja poolt märgitud e-posti aadressile.
2.7. Müüjal on õigus jätta Ostja tellimus kinnitamata, kui ilmneb üks järgmistest asjaoludest:
2.7.1. Ostja ei ole täitnud kõiki Ostulepingu tingimusi;
2.7.2. Müüja laos ei ole tellitud tooteid, mida ostja soovib osta;
2.7.3. Ostja ei ole kinnitanud oma nõustumist Tingimustega;
2.7.4. Müüja arvab, et Ostja on kaasatud hulgimüügihankesse;
2.7.5. tehnilise vea tõttu, mis on seotud Veebipoes näidatud hinnaga, ja/või muudel põhjustel, millest Ostjat teavitatakse eraldi.
2.8. Kui Müüjal puudub võimalus toodet müüa või ilmnevad punktis 2.7. nimetatud asjaolud, teavitab Müüja sellest Ostjat ja tagastab Ostjale raha, mida Ostja on tasunud tellitud toote eest, mida Müüjal ei ole võimalik tarnida/müüa. Kui saadaval on ainult osa tellitud toodetest, võtab Müüja Ostjaga ühendust ning pooled lepivad kokku Tellimuse kättesaamise korra. Sellisel juhul vabaneb Müüja vastutusest, mis on seotud kauba tarnimata/müümata jätmisega.
2.9. Teatud kategooria tooteid tellides võib Tellimuse kättesaamise hetkel toote kujundus/värv erineda Veebipoe pildil näidatust. Assortiitoodete (st sama tootekoodiga, kuid erinevate värvi-/kujundusvariantidega toodete) puhul on võimalikud tootja poolt määratud erinevused. Assortiitoodete puhul ei saa Müüja tagada nende värvi ja kujunduse, mida Ostja on seda tüüpi tooteid tellides Veebipoes pildil näinud. Assortiitoodete värvi/kujunduse variandid valib ladu juhuslikkuse alusel ning sellist erinevust ei loeta kauba defektiks ega Ostulepingule mittevastavuseks.
2.10. Kauba müügidokumendid saadetakse Ostjale elektrooniliselt Ostja poolt märgitud e-posti aadressile pärast Tellimuse täitmist.
2.11. Kui Ostja ei nõustu osaliselt või täielikult Tingimustega, ei ole Veebipoest võimalik tooteid ja/või teenuseid osta.
2.12. Tingimustega nõustudes nõustub Ostja, et ostudokumendid - käibemaksuarved - võib saada kahel viisil: väljastades paberkandjal koos ostetud kaubaga või elektrooniliselt Ostja registreerimisvormil esitatud e-posti aadressile. Käibemaksuarved sisaldavad andmeid, mille Ostja on iseseisvalt sisestanud oma profiili ja Ostja vastutab Tellimuses andmete täpsuse ja õiguslikkuse eest. Süsteemi piirangute tõttu ei saa käibemaksuarves sisalduvaid andmeid muuta. .
 
3. Tasumise tingimused
3.1. Toodete hinnad on näidatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu õigusaktides sätestatud suuruses. Toote hind ei sisalda kohaletoimetamise tasu.
3.2. Ostja kohustub tasuma Veebipoest tellitud kauba eest.
3.3. Veebipoes on Ostjal võimalik maksta:
- kasutades internetipanga teenuseid;
- maksekaardiga;
- pangaülekandega;
- pangaülekandega vastavalt sõlmitud Tarnelepingule.
3.4. Kui valite tellimuse eest tasumise pangaülekandega, saadetakse tellitud kaup alles pärast makse laekumist täies mahus või vastavalt sõlmitud Tarnelepingule.
3.5. Tellimuse eest on võimalik täielikult või osaliselt tasuda e-kinkekaardiga vastavalt kinkekaardi tingimustele.
3.6. Juhul, kui Ostja tagastab Ostulepingule mittevastava toote, tagastab Müüja Ostjale tema poolt tasutud summa sellisel viisil, nagu see saadi, näiteks kui kasutati kinkekaarti, väljastab Müüja Ostjale uue kinkekaardi. Kasutatud sooduskoode uuendatakse, kui tagastatakse kõik vastava Tellimusega tellitud tooted.
 
4. Kauba kohaletoimetamine ja kättesaamine
4.1. Veebipoest tellitud kaupa on võimalik tasuta kätte saada JYSKi kauplusest (kaupluste nimekiri ja lahtiolekuajad on saadaval siin). Kaupa on võimalik kätte saada ka pakiautomaadist või kulleriga. Kauba kohaletoimetamisel kulleri või pakiautomaadi vahendusel tuleb kohaletoimetamise eest tasuda vastavalt tarnetariifidele. Loe Tellimuse kättesaamise ja kohaletoimetamise viiside kohta lähemalt siit.
4.2. Valides kauba kohaletoimetamise kulleriga, peab Ostja märkima kontakttelefoni, mille kaudu teda on võimalik kätte saada ning tagama Tellimuse vastuvõtmise. Kohaletoimetamise päeval peab Ostja või Ostja poolt märgitud isik (Tellimuse saaja) olema Tellimuses märgitud kontakttelefoni teel kättesaadav, vastasel juhul lükatakse kohaletoimetamine automaatselt edasi järgmisele tööpäevale, kuid pärast 3 (kolme) ebaõnnestunud kohaletoimetamise katset tühistatakse kohaletoimetamine täielikult ning samuti tühistatakse Tellimus. Pühade ja kampaaniate ajal võib tellimuste kohaletoimetamine viibida.
4.3. Valides Tellimuse, mille eest on eelnevalt tasutud, kättesaamise mõnest JYSKi kauplusest, tuleb seda teha 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates Müüja poolsest kinnitavast teavitusest Tellimuse väljastamise valmisoleku kohta. Kui Tellimusele ei ole järele tuldud 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul, tühistatakse see automaatselt – Müüja teavitab sellest Ostjat ja tagastab Ostjale Tellimuse eest tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Tellimuse tühistamise hetkest.
4.4. Kuller tagab suuremõõtmeliste pakkide kohaletoimetamise maja või korteri ukseni. Paki trepist üles toomise teenus sisaldub kohaletoimetamise hinnas Tallinnas ja Tartus, trepist üles toomise teenus ei ole teistes Eesti linnades hetkel saadaval.
4.5. Kauba kättesaamist kinnitab:
- Tellimuse kättesaamisel Müüja poolt valitud kulleri vahendusel – Saaja allkiri kulleri/Tellimuse väljastaja e-terminalis või kulleri märge kohaletoimetamise kohta, arvestades kehtivaid epidemioloogilisi ohutusnõudeid;
- Tellimuse kättesaamisel Omniva pakiautomaadist – Saaja poolt koodi sisestamine Tellimuse kättesaamiseks;
- Tellimuse vastuvõtmisel Müüja poolt valitud vedajalt – Saaja allkiri Kauba müügidokumentidel või vedaja märge kohaletoimetamise kohta, arvestades kehtivaid epidemioloogilisi ohutusnõudeid;
- Tellimuse kättesaamisel Müüja kauplusest – Saaja allkiri kauba müügidokumentidel.
4.6. Kui kohaletoimetamise hetkel avastatakse pakendil kahjustused, peab Saaja koos kulleriga viivitamatult kontrollima Paki sisu ning kahjustuste korral paluma kulleril koostada kahjustatud Tellimuse kohta akt. Saajal on õigus kahjustunud pakk kullerile tagastada või ebaoluliste kahjustuste korral see endale jätta. Igal juhul peab Ostja võtma Müüjaga ühendust 1 (ühe) tööpäeva jooksul alates paki kättesaamise päevast, täites vormi veebilehel www.JYSK.ee.
4.7. Kui Omniva pakiautomaadist Tellimuse kättesaamise ajal tuvastatakse pakendi kahjustus, tuleb paki saajal viivitamatult Müüjaga ühendust võtta, täites vormi veebilehel www.JYSK.ee.
 
5. Ostja õigused nõuetele mittevastava toote korral
5.1. Arvestage sellega, et Müüja tooted ei ole mõeldud kasutamiseks äri- või kutsetegevuses, välja arvatud juhul, kui Tarnelepingus on sätestatud teisiti.
5.2. Pretensioonid toote kvaliteedi kohta võib Ostja Müüjale esitada 5 (viie) päeva jooksul alates Toodete kättesaamise päevast, täites vormi veebilehel www.JYSK.ee. Taotlusele peab Ostja lisama toote ostmist kinnitava dokumendi, märkima toote defekti ja esitama muud tõendid, näiteks fotod ja video tootest. Kui Ostja ei täida seda kohustust määratud tähtaja jooksul ega esita Müüjale pretensiooni, eeldatakse, et toodete pakend on nõuetekohases seisukorras, kuid kogus, kvaliteet, sortiment, tarvikud ja komplekt vastavad Ostulepingu tingimustele ja Veebipoes esitatud kauba kirjeldusele.
5.3. Pärast käesolevate Tingimuste punktis 5.2. nimetatud pretensioonide või teadete kättesaamist hindab Müüja nende põhjendatust ning annab vastuse 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates vastava pretensiooni või teate kättesaamisest, saates vastuse Ostja poolt märgitud e-posti aadressile.
5.4. Müüjal on õigus tagasi lükata Ostja esitatud pretensioon või teade ostetud kauba ostulepingu tingimustele mittevastavuse kohta, kui rikuti kauba kasutustingimusi - tooteid kasutati otstarbel, milleks need ei ole ette nähtud, näiteks, kuid mitte ainult äri- või kutsetegevuseks ja/või eesmärgil, milleks seda tüüpi kaupu tavaliselt kasutatakse.
 
6. Lõppsätted
6.1. Käesolevatele Tingimustele ning Ostja ja Müüja vahelistele suhetele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.
6.2. Ostja ja Müüja kohustuvad lahendama vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata 60 (kuuekümne) päeva jooksul, antakse vaidlus lahendamiseks Eesti Vabariigi kohtusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.
6.3. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest Registreeritud kasutajaid, saates e-posti teel teate ja avaldades e-poes Tingimuste kehtiva versiooni. Kui kaupa tellides sõlmitakse Müüja ja Ostja vaheline Ostuleping, kehtib Ostulepingu sõlmimise päeval kehtiv Tingimuste versioon.
6.4. Tingimused kehtivad alates 17. juunist 2023.