JYSKi Kliendikaardi kasutamise eeskirjad

Mõisted

Ettevõte – Jysk Linnen`n Furniture OÜ  (reg nr 10170660, aadress Endla 45, Tallinn, Eesti).

Veebisait www.JYSK.ee.

JYSKi kauplus – JYSKi kauplused, mis asuvad Eestis ja Veebisaidil asuv JYSKi e-pood.

Privaatsuspoliitika – Ettevõtte privaatsuspoliitika aadressil https://www.jysk.ee/privacy_policy.

Kaart käesolevate Eeskirjade kohaselt välja antud JYSKi kliendikaart.

Kaardi omanik isik, kes on saanud Kaardi käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.

Kliendikonto – Kaardi omaniku kliendiprofiil, mis on Veebisaidil Kaardi omaniku taotluse alusel Kaardi ja sellega seotud soodustuste kasutamise eesmärgil registreeritud.

Uudiskiri – JYSKi uudiskiri, mis sisaldab teavet Kaardiga seotud soodustuste kohta, JYSKi toodete reklaame ja muud JYSKi turundusteavet, sh isikupärastatud pakkumisi.

Klienditeenindus – JYSKi klienditeenindus, millega on võimalik võtta ühendust telefoni teel +372 880 1480 (tööajal) ja e-posti aadressil [email protected].

Eeskirjad – käesolevad JYSKi kliendikaardi kasutamise eeskirjad.

1. Üldsätted

1.1.   Kaart annab Kaardi omanikule õiguse osta JYSKi kauplustest tooteid ja/või teenuseid erihindadega, mis on tähistatud kui „Hind kliendikaardiga“, kasutada Kaardi omaniku muid soodustusi ja ning saada isikupärastatud Ettevõtte pakkumisi.

2. Kaardi taotlemine

2.1.   Kaarti võivad taotleda kõik isikud (füüsilised või juriidilised isikud).

2.2.   Kaardi taotlemiseks vajalikud andmed on kehtiv e‑posti aadress ja mobiiltelefoni number, ees- ja perekonnanimi. Sünnikuu ja -päeva avaldamine on vabatahtlik ning vajalik üksnes juhul, kui klient soovib saada sünnipäevapakkumisi. 

2.3.   Füüsiline isik peab taotluse esitamise päeval olema vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana.

2.4.   Kaarti saab taotleda kahel viisil:

2.4.1.  Veebisaidil: klient täidab Veebisaidil elektroonilise vormi, või

2.4.2.  JYSKi kaupluses: klient täidab paberkandjal vormi ja esitab selle JYSKi kaupluse töötajale taotlusprotsessi lõpuleviimiseks JYSKi kaupluse elektroonilises andmebaasis. Taotlusprotsessi lõpuleviimiseks digiteeritakse paberkandjal taotlused Ettevõtte või tema poolt volitatud lepingupartneri poolt. Pärast taotluse digiteerimist säilitatakse üksnes taotluse digitaalne koopia. 

2.5.   Kaardi taotlemisel kinnitab klient, et nõustub Eeskirjadega ning, et talle on tutvustatud / ta on teadlik Privaatsuspoliitikast.

2.6.   Kaardi taotlemise ajal võib klient valida Uudiskirja tellimise kliendi e-posti aadressile ja/või mobiiltelefonile.  Uudiskirja tellimisel on kliendil alati võimalik Uudiskirjade saamisest loobuda Kliendikonto kaudu või kasutades iga uudiskirja lõpus olevat vastavat linki.

2.7.   Elektrooniline taotlus Kaardi saamiseks loetakse lõpule viiduks, kui Kaarti taotlev isik on Veebisaidil oma telefoninumbri kinnitanud, sisestanud ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja -kuu (valikuline), e‑posti aadressi ja salasõna ning vajutanud nuppu „Esita“. Seejärel luuakse Kliendikonto koos Kaardiga ja Kaarti taotlenud isiku e-postile saadetakse Kaardi virtuaalne versioon. 

2.8.   Pärast Kaardi elektroonilise taotlemise edukat lõpuleviimist edastatakse elektrooniline Kaart Kaardi omanikule järgmiselt:

2.8.1.  Kaart saadetakse Kaardi omaniku e-posti aadressile pildi kujul ja

2.8.2.  Kaart on pildi kujul kättesaadav Kliendikontol (Veebisaidile sisselogimisel).

2.9.   Plastikkaardi saab Kaardi omanik soetada JYSKI kaupluse infolauast. Plastikkaardi eest tasub klient 0,99 eurot.

2.10. Registreeritud kasutaja. Registreeritud kasutajale, kes on registreeritud Veebisaidil kasutajana enne käesolevate Eeskirjade jõustumist, edastatakse teade Kaardi väljastamisest koos Eeskirjadega ning viitega Privaatsuspoliitikale e-posti teel. Edastatud Kaardi kasutamisega vastava registreeritud kasutaja Kliendikontol loetakse vastav regitreeritud kasutaja Eeskirjadega nõustunuks.

3. Isikuandmed

3.1.   Kaardi omaniku isikuandmeid töötlevad kaasvastutavad töötlejad Jysk Linnen`n Furniture OÜ (reg nr 10170660, aadress Endla 45, Tallinn, Eesti) ja SIA Do It (reg nr 40003733207, aadress Garkalnes nov., Bergi, "Augšvimbas", LV-1024, Läti.

3.2.   Eeskirjade alusel Kaardi omaniku ja Ettevõtte vahel tekkiva lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töödeldakse järgmisi isikuandmeid:

3.2.1.  E-posti aadressi, mobiiltelefoni numbrit ning ees- ja perekonnanime Kaardi taotlemise ja registreerimise ning Veebisaidil Kliendikonto loomise ja haldamise eesmärgil.

3.3.   Kaardi omaniku vastava nõusoleku alusel töödeldakse Uudiskirjade e-posti aadressile ja/või SMSi teel edastamise eesmärgil järgnevaid isikuandmeid:

3.3.1.  E-posti aadressi, mobiiltelefoni numbrit ning sünnikuud ja -päeva (kui on avaldatud) kasutatakse  Uudiskirjade (sh nii üldiste turundusteadete kui ka isikupärastatud pakkumiste) saatmiseks;

3.3.2.  Kliendikonto omanikule isikupärastatud pakkumiste tegemiseks ja kohaldamiseks ning teiste hüvede, nagu näiteks nimepäeva ja sünnipäeva soodustused Kliendikonto omanikule, pakkumiseks kasutatakse:

3.3.2.1. teavet selle kohta, kuidas Kliendikonto omanik Veebisaiti kasutab. Kasutatavad andmed võivad hõlmata Kliendikonto omaniku IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, ümbersuunamisallikat, saidi külastuste kestust, sirvitud lehti ja saidi sirvimise radasid;

3.3.2.2. andmeid kaupade ostude, ostude arvu, kulutatud summade ja/või Veebisaidil Kliendikontot kasutades tehtud ostude arvu kohta, andmeid Kaardi omaniku vaadatud kaupade kohta, teavet Kaardi omaniku vaadatud kaupade kohta ja nende liike. Selliseid andmeid võidakse koguda Kliendikonto omaniku Kaardi Veebisaidil kasutamise ajal;

3.3.2.3. teavet kliendi poolt Uudiskirjade saamise ja avamiste kohta.

3.4.   Automatiseeritud otsuste tegemine ja profiilianalüüs

3.4.1.  Personaliseeritud pakkumiste loomiseks ja tegemiseks kasutab Ettevõte profiilianalüüsi, st töötleb Kliendikonto omaniku isikuandmeid automatiseeritud moel ja kasutab neid Kliendikonto omanikuga seotud teatavate isiklike asjaolude hindamiseks.

3.4.2.  Automatiseeritud otsustamist, sealhulgas profiilianalüüsi, saab kasutada Kliendikonto omanikule isikupärastatud pakkumiste ja muude Kaardiga seotud soodustuste pakkumiseks. Selleks analüüsib Ettevõte Kliendikonto omaniku isikuandmeid üldiselt või spetsiaalsete algoritmide abil ning andmeid, mille on Ettevõte saanud Kaardi omaniku profiili toimingute põhjal (nt Veebisaidil tehtud ostud; Kliendikonto külastamine).

3.4.3.  Kliendikonto omanikule peamiste soodustuste pakkumiseks kasutab Ettevõte automatiseeritud otsuste tegemise süsteemi, lähtudes üksnes kõigi Kliendikonto omanike suhtes kehtivatest üldistest eeskirjadest. Selle aluseks ei ole eelistused, käitumine ega muud sarnased omadused ja Ettevõte ei tee pakkumisi ega hinda Kaardi omaniku käitumise või eelistuste ühtegi tahku selliste soodustuste pakkumisel. Näiteks sisestatud sünnikuu ja -päeva põhjal teeb süsteem kindlaks, millal Kaardi omanikul on õigus saada sünnipäevasoodustust.

3.4.4.  Kliendikonto omanikule isikupärastatud pakkumiste tegemiseks peab Ettevõte profileerima Kliendikonto omaniku andmed, st kasutama spetsiaalseid algoritme, et analüüsida Kliendikonto omaniku valikuid, toiminguid või muid sarnaseid omadusi. Näiteks analüüsivad spetsiaalsed algoritmid isikuandmeid, mida Kliendikonto omanik on esitanud (nt sünnikuu ja ‑päev jms), ja Kliendikonto omaniku ostutehinguid Veebisaiti kasutades (nt Veebisaidilt ostetud kaupade liik), et koostada Kliendikonto omanikule kohandatud pakkumisi.

3.5.   Kaardi omanik võib Kliendikontol olevaid isikuandmeid muuta. Kui Kaardi omanik ei saa mingil põhjusel Kliendikontol muudatusi teha, peab Kaardi omanik pöörduma Klienditeenindusse ja taotlema muudatuse tegemist.

3.6.   Kogu muu teave isikuandmete töötlemise kohta on kättesaadav Veebisaidi jaotises „Privaatsuspoliitika” (https://www.jysk.ee/privacy_policy). Privaatsuspoliitikaga seotud küsimuste korral või kui soovite tühistada oma nõusoleku isikuandmete kasutamiseks, teha parandusi esitatud isikuandmetes, teostada muid Privaatsuspoliitikas sätestatud õigusi või esitada kaebusi, võtke ühendust Ettevõtte andmekaitseametnikuga e-posti aadressil: [email protected].

3.7.   Kaardi omanikul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta:

3.7.1.  esitades kirjaliku vabas vormis nõusoleku tagasivõtmise teate ükskõik millises JYSKi kaupluses Eestis;

3.7.2.  saates Kaardi saamise taotluses märgitud e‑posti aardessilt teate nõusoleku tagasivõtmiseks e-posti aadressil [email protected];

3.7.3.  loobudes Uudiskirjade tellimusest vastavalt iga Uudiskirja lõpus olevatele juhistele; või

3.7.4.  loobudes Uudiskirjade tellimusest Kliendikonto kaudu.

4. JYSKi Kaardi omanikele suunatud pakkumised ja kampaaniad (sh isikupärastatud pakkumised).

4.1.   Pakkumised Kaardi omanikele on Veebisaidil nähtavad märkega „JYSKi kliendikaart“.

4.2.   Pakkumised Kaardi omanikele on kaupluses nähtavad märkega „JYSKi kliendikaart“.

4.3.   Muudest eripakkumistest teavitatakse Kaardi omanikke e-posti ja/või SMSi teel, Kliendikonto kaudu või Veebisaidil. 

5. Kasutamine ja taotlused

5.1.  Veebisaidil Kaardi omanikele ette nähtud soodustuse saamiseks peab klient oma Kliendikontole sisse logima ja sooritama ostud sisse logituna. Kaardiga seotud allahindlusi saavad kasutada ainult sisse logitud Kaardi omanikud.

5.2.  Elektroonilist Kaarti saab kasutada enne ostu sooritamist ka JYSKi kauplustes, esitades kassapidajale ühe järgmistest:

5.2.1.      elektrooniline Kaart, mis on saadaval veebisaidil Kaardi omaniku profiili all;

5.2.2.      elektrooniline Kaart, mis saadeti Kaardi omanikule registreerumisel;

5.2.3.      väljatrükitud elektrooniline Kaart (paberkandjal).

5.3.  Kaupluses Kaardiga seotud allahindluse taotlemiseks plastikkaarti kasutades peab klient Kaardi kassas esitama ja lubama JYSKi töötajal selle sisse skaneerida. Seejärel saab allahindlust kasutada. Plastikkaarti saab kasutada ainult JYSKi kaupluses (mitte Veebisaidil).

6. Muu teave Kaardi kohta

6.1.  Kaart väljastatakse tähtajatult kuni Kaardi kehtivuse tühistamiseni Ettevõtte poolt või kuni Kaardi omanik oma Kliendikonto Veebisaidil kustutab või deaktiveerib.

6.2.  Kaardil puudub rahaline väärtus. Kaarti ei saa kasutada maksevahendina.

6.3.  Elektroonilist Kaarti ja Kliendikontot ei saa teisele kliendile üle anda. 

6.4.  Kaardile ei kogune Kaarti kasutades tehtud ostude eest punkte, boonuseid vms.

6.5.  Plastikkaardi kaotamise korral saab uue Kaardi vastavalt käesolevates eeskirjades kirjeldatule: ükskõik millise JYSKi kaupluse infolauast või kassas, tasudes 0,99 eurot. Ettevõttel on õigus plastikkaardi hinda ühepoolselt muuta.

7. Kaardi omaniku muud õigused ja kohustused

7.1.  Kaardi omanik peab oma Kliendikontole sisselogimise andmeid kaitsma ja ei tohi neid kolmandatele isikutele avaldada.

7.2.  Kaardi omanik võtab täieliku vastutuse oma Kaardi profiili nõuetevastase või ebaseadusliku kasutamise eest. Kaardi omanik võtab täieliku vastutuse juhtudel, kui ta annab Kaardi kolmandatele isikutele. Kui kliendi e-posti aadress või telefoninumber on muutunud, saab klient seda ise järgmisel moel muuta:  e-posti aadressi ja telefoninumbrit saab Veebisaidi kliendiprofiilis uuendada logides sisse Veebisaidil olevale Kliendikontole.

8. Lõppsätted

8.1.  Eeskirjad jõustuvad 1. märtsil 2021 ja kehtivad kogu Eesti Vabariigi territooriumil.

8.2.  Eeskirjad kehtivad kuni nende tühistamise või muutmiseni Ettevõtte poolt. Ettevõttel on õigus Eeskirju igal ajal ühepoolselt osaliselt või täielikult muuta ning peatada või lõpetada kliendikaartide süsteem, teatades sellest Kaardi omanikele 10 kalendripäeva ette Veebisaidil või teatavatel juhtudel ka e-posti teel. Kui Kaardi omanik ei soovi muudetud Eeskirjade kohaselt Kaardi kasutamist jätkata, on tal igal hetkel õigus Kaardi kasutamisest loobuda ja Kliendikonto Veebisaidil kustutada/deaktiveerida.

8.3.  Kaardiga seotud küsimustes võtke ühendust Klienditeenindusega (vt kontaktandmeid 1. lehel).