Elektroonika jäätmed

Vanad kodumasinad ja- elektroonika saab tasuta ära anda kogumispunktidesse. Mittekodumajapidamisseadmete vastuvõtu kohta saab infot kirjutades [email protected] Asjakohane teave teiste kogumispunktide kohta: eesringlus.ee või tööpäeviti infotelefonil 6 484 513.

          Haapsalu.pdf
          Harjumaa.pdf
          Narva.pdf
          Pärnu.pdf
          Saaremaa.pdf
          Tartu.pdf
          Viljandi.pdf