Teki garantiisertifikaat
Osta tekk JYSKi kauplusest vói veebipoest ning kasuta pikendatud garantii eeliseid kuni 15 aastat. Pakkumine kehtib ainult füüsilistele isikutele, kes omavad JYSKi kliendikaarti ja eeldusel, et tšekk või veebitellimuse number on alles.
Palun arvesta sellega, et JYSKi pikendatud garantiid ei anta kõikidele tekkidele. Pikendatud garantii kestvust käsitlev teave on kättesaadav kauba kirjelduses ja garantiisertifikaadis, mis väljastatakse koos ostetud tekiga.
Pikendatud garantii kasutamiseks loe hoolikalt läbi tingimused ning järgi neid täpselt. Tingimuste täitmata jätmise korral pikendatud garantii ei kehti. Pikendatud garantii jõustub teki ostmise või kättesaamise hetkel, olenevalt sellest, kumb sündmus on hilisem.
Pikendatud garantii ei piira tarbija õigusi, mis on sätestatud õigusaktides. Pärast garantii seadusliku kehtivuse Iõppemist kehtib tekkide suhtes ainult pikendatud garantii.
Vaatamata pikendatud garantii kestvusele, soovitab JYSK hügieenilistel ja füsioloogilistel põhjustel osta iga 5—7 aasta järel uus tekk.
Kui pikendatud garantii kestel avastatakse JYSKist ostetud tekil tootmisdefekt, kompenseeritakse klient JYSKi kinkekaardiga, mis sisaldab tagastatud summat, võttes arvesse teki kulumisastet.
 
Pikendatud garantii katab:
tootmis-ja kangadefektid: täidise suled ja udusuled on kaitstud teki pealiskattest väljatungimise eest (lubatud on sulgede ja udusulgede 596 Iäbipääs, mida ei peeta defektiks).
 
Pikendatud garantii ei kata:
• täidise kohevuse vähenemist teki pikaajalise kasutamise tulemusel;
• teki vale hooldamise, hoiustamiseja/või kasutamise tulemusel tekitatud kahjustusi, sealhulgas ka plekke, põletusi, rebendeid, Iõikeauke või vedeliku pôhjustatud kahjustusi.
 
Tekiregulaarne tuulutamine
Magamise ajal kipuvad inimesed rohkem higistama. Osa niiskusest imab endasse tekk, mistõttu on oluline seda korralikult tuulutada. Tekki on soovitatav regulaarselt raputada, kuid seda tuleb teha eri suundades, et täitematerjal ei koguneks ainult teki ühele küljele.
Tekki tuleb tuulutada jahedas ja kuivas keskkonnas. Naturaalse täidisega tekke ei tohi hoida päikese käes, sest päike vöib täitematerjali liigselt kuivatada. See omakorda rikub udusule- ja suletekkide elastust. Pikaajaliseks hoiustamiseks on soovitatav panna tekk kuiva kohta, kus on hea ventilatsioon.
 
Enne hooldust (pesemine, puhastamine, kuivatamine) tutvu hoolikalt teki etiketil olevate hooldusmärkidega. Nende hooldusmärkide järgimine on pikendatud garantii kehtivuse eeltingimus.
 
Teki pesemine
Tekki on soovitatav pesta vastavalt vajadusele. Soovitatav pesemissagedus on üks kord aastas (allergiliste inimeste puhul neli korda aastas). JYSKist ostetud tekkidele on lisatud üksikasjalikud pesemisjuhised, mida tuleb hoolikalt järgida. Täiskasvanu tekki (135 x 200 cm, 140 x 200 cm, 150 x 200 cm, 200 x 210 cm, 200 x 220 cm) tuleb pesta pesumasinas, mille mahutavus on vähemalt 7 kg. Kergeid suvetekke ja beebi- või lastetekke voib pesta vähemalt 5-6 kg mahutavusega pesumasinas. Kasutada tuleb spetsiaalset pesuvahendit või vahendit, mis on ette nähtud villaste/udusulgi sisaldavate materjalide pesemiseks. Järgi toote pakendil toodud juhiseid! Ära kasuta kangapehmendajat!
 
Kuivatamine
Et tekk saaks tagasi oma õhulise vormi, peavad täidise udusuled ja suled olema täiesti kuivad. Kui täidis ei ole täiesti kuiv, on tekk kokkuvajunud ja täidis võib hakata mädanema.
Kuivatada tuleb vähemalt 7 kg mahutavusega pesukuivatis ning keskmisel temperatuuril vastavalt pesukuivati tehnilistele parameetritele, kuid temperatuur ei tohi ületada 80 °C.
Sünteetilise täidisega teki kuivatamine vöib kesta kuni poolteist tundi, naturaalse täidisega teki puhul võib see kesta isegi neli tundi. Veendumaks, et tekk on täielikult kuivanud, kaalu tekki enne pesemist ja uuesti pärast kuivatamist!
 
Garantii taotlemise ja lăbivaatamise kord
Garantii kehtib, kui tarbija teatab tekkinud probleemist JYSKiIe viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates defekti tekkimisest tekile, saates taotluse aadressile [email protected], märkides toote ostukuupäeva, tootedefekti, lisades tšeki ja garantiidokumentide koopiad ning fotod tekist.
 
JYSK vaatab garantiitaotluse Iäbija vastab 2 (kahe) nädala jooksul alates taotluse ning kogu vajaliku teabe kättesaamise kuupäevast. Vajaduse korral võib JYSK vastamistähtaega pikendada, teatades sellest taotlejale kirjalikult.
 
JYSKiI on õigus nõuda kliendilt lisateavet, teki esitamist ning selle toimetamist Iähimasse JYSKi poodi. Tarbija peab teki JYSKi poodi toimetama oma vahenditega ning omal kulul. Kui JYSK leiab, et defekti ja/või selle tekkimise põhjuse kindlakstegemiseks on vaja teki ekspertiisi, tehakse see JYSKi kulul. Ekspertiisi vajaduse korral vastab JYSK garantiitaotlusele ühe kuu jooksul alates kuupäevast, mil tekk ekspertiisi anti.

Kui tekil olevaid defekte ei ole võimalik kõrvaldada, tagastatakse teki maksumus osaliselt, võttes arvesse selle kasutusaega ja kulumisastet.

Garantii täitmise viisi määrab kindlaks JYSK, võttes arvesse teki garantii kestvust, teki ostmisest möödunud aega ja teki kulumisastet.
 
TÄHTIS!
Palun säilita garantiisertifikaat ja ostutšekk või arve (ostes JYSKi veebipoest) kui ostutõend. Fotot vôi ostu tôendava dokumendi originaali võib nõuda garantiitaotluse Iäbivaatamiseks, et teha kindlaks ja hinnata antud garantii vastavust kauba defektile. Juhul, kui neid tõendeid ei esitata, kaotab teki pikendatud garantii kehtivuse.