JYSKi Madratsite kasutusreeglid
Kasutusreeglites sisalduv teave on mõeldud selleks, et tagada madratsi õige kasutamine ja nõuetekohane hügieen, vältida tolmu ja mustuse kogunemist madratsi sisse ning säilitada pikaks ajaks selle vastupidavus ja Teie jaoks suurepärane mugavustunne. Reeglite järgimine on ka madratsi garantii kehtivuse eeltingimus.
 
Vedrumadratsite kasutamine
Vedrumadratsite ühtede ja samade kohtade kulumise vältimiseks tuleb need iga kolme kuu järel ümber pöörata, nii et peapoolne ots läheb jalgade juurde, kaheosalised madratsid aga nii, et ülemine pool läheb alla. Kondensaadi kogunemise vältimiseks vedrumadratsitesse tuleb need asetada õhku läbilaskvale alusele (näiteks voodisõrestikule).
 
Vaht- ja lateksmadratsite kasutamine
Vaht- ja lateksmadratsite ühtede ja samade kohtade kulumise vältimiseks tuleb need iga kolme kuu järel ümber pöörata, nii et peapoolne ots läheb jalgade juurde, kaheosalised madratsid aga nii, et ülemine pool läheb alla. See aitab vältida, et madratsi polster või vahukiht vajub ära ja vormub keha järgi. Kondensaadi kogunemise vältimiseks vaht- ja lateksmadratsitesse tuleb need asetada õhku läbilaskvale alusele (näiteks voodisõrestikule). Madratsi äravõetava katte pesemisel tuleb järgida pesujuhiseid.
 
Juhime teie tähelepanu sellele, et:
- JYSKi madratsid ei ole mõeldud meditsiiniliseks ega pikaajaliseks kasutamiseks, st neil ei ole soovitatav viibida lamavas asendis rohkem kui kaheksa tundi ööpäevas, sest muidu võib madrats kaotada oma kuju ning garantii sellise kasutamise korral ei kehti; 
- öösel imab madrats palju niiskust, seetõttu tuleb magamistuba iga päev tuulutada, nii et seal on värske õhk; 
- mõned madratsid on vaakumpakendis ja/või kokku surutud või rullitud, et neid oleks mugavam koju toimetada. Seetõttu saavutab madrats pärast lahti pakkimist oma täielikud mõõtmed umbes kolme kuni viie päeva jooksul. Madratsit võib siiski hakata kasutama peagi pärast lahtipakkimist; 
- madratsit ei tohi kasutada triikimisalusena, sest kuumus deformeerib vahtu ning sel juhul garantii ei kehti; 
- suletud pakendi tõttu võivad vaht ja kattekangas alguses lõhnata, kuid see lõhn peaks haihtuma kahe kuni viie päeva jooksul pärast madratsi kasutamise algust. Lõhna haihtumisele võib kaasa aidata tuulutamine, madratsi paigutamine vaakumisse või sellest õhu väljasurumine. See lõhn ei ole inimesele ega keskkonnale kahjulik; 
- memory- ehk viskoelastne vaht reageerib nii inimese kehatemperatuuri kui ka õhutemperatuuri muutumisele, seetõttu võib madratsi kõvadus suvel ja talvel toatemperatuuri mõjul olla erinev. Seda ei loeta kauba defektiks; 
- ortopeedilised madratsid tagavad selgroo loomuliku asendi, sealhulgas selle füsioloogiliste kõveruste toetamise. Ortopeedilistel madratsitel ei ole meditsiinilist ega ravitoimet
- inimese keha harjub uue madratsiga umbes pooleteise kuu jooksul. 
 
Madratsite garantiitingimused üldtingimused
Garantii kehtib JYSKi kauplusest Eestis või e-poest www.jysk.ee ostetud madratsitele, kui on tekkinud madratsi vedrude või traatide defektid või kui madratsisse on tekkinud lohud. Garantii ei piira kehtivates tarbijate õigusi reguleerivates õigusaktides sätestatud õigusi. Garantii kehtib ainult siis, kui madratsit on kasutatud ettenähtud eesmärgil ja vastavalt JYSKi madratsite kasutusreeglitele. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud normaalse kulumise tõttu, samuti seda, kui madrats on kogemata katki rebitud või lõigatud või kui see on kahjustunud keskkonna mõjul. Garantii ei hõlma madratseid, mida kasutatakse ärilistel eesmärkidel (hotellides, külalistemajades jne). Garantii kehtib alates madratsi soetamise hetkest. Suurema osa JYSKi madratsite garantiiaeg on pikem kui 10 aastat, kuid hügieeni ja füsioloogiliste kaalutluste tõttu soovitame osta uue madratsi iga 10 - 12 aasta järel. Garantii ei hõlma mingit otsest või kaudset kahju, mis on seotud madratsi kasutamisega. Garantii ei hõlma madratsi tagastamise transpordikulusid. 
 
Garantii kehtib järgmistel juhtudel:
- madratsi vedrud või traadid on katki või nõrgaks muutunud; 
- vedrud või traadid on tunginud läbi madratsi kattekihtide; 
- madratsisse on tekkinud lohud*, kuigi madratsit on kasutatud kõvade ja stabiilsete liistudega alusel, mis tagab madratsi sirgelt asetamise ning millel on keskel tugi (viimane nõue kehtib üle 120 cm laiuste voodite korral). * Lohkudeks loetakse õõnsusi, mille sügavus on vähemalt 4 cm madratsi mõlemalt küljelt mõõtes. Väikeseid ebatasasusi ja selliseid lohke madratsi pinnal, mis tekivad inimese keha piirjoonte mõjul, ei loeta defektideks, sest need on seotud madratsi lubatud kulumisega. 
 
Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
- kui madratsit on valesti kasutatud, säilitatud või paigutatud, kui selle kasutamisel ei ole järgitud madratsite kasutus- ja hooldusreegleid või kui seda on kasutatud muul kui ettenähtud eesmärgil; 
- madratsi (sh vedrude, kattekihtide, madratsi katte) loomuliku kulumise korral; 
- kui madrats on olnud niiskes ruumis või õues; 
- madratsi kattele, samuti mis tahes päritoluga plekkidele, sissepõletatud aukudele jms kahjustustele, mis on tekkinud vale kasutamise tagajärjel; 
- madratsi konstruktsiooni metallist elementidele (raam, vedrud), kui need on deformeerunud painutamise või muu mehaanilise toime tagajärjel, näiteks transportimise või kandmise ajal; 
- madratsi struktuuri deformatsioonidele, mis on tekkinud ebakvaliteetse aluse kasutamise tõttu (näiteks voodis, millel puudub keskmine tugi, kui madrats on üle 120 cm laiune, või puuduvad tugevad ja stabiilsed ristliistud); 
- madratsi kõrguse muutumisele, mis on alla 20 mm. Madratsi kõrgus võib muutuda 20 mm piires. See on seotud kasutatud materjali lubatud hälvete ja tootmistehnoloogiaga. Madratsi kõrguse mõõtmiseks tuleb see panna lamedale ja sirgele pinnale ning madratsile tuleb asetada liist. Madratsi kõrgus vastab pinna ja liistu vahelisele kaugusele; 
- kui madratsile on tekkinud lohud, mis ei ole sügavamad kui 4 cm; 
- kui madrats on antisanitaarses seisundis, sh kui sellel on mis tahes liiki plekid; 
- kui ostja on püüdnud madratsit ise parandada või selle konstruktsiooni või struktuuri (pikkust, laiust jne) muuta; 
- kui madratsi kasutamisel on sellel regulaarselt magatud rohkem kui kaheksa tundi ööpäevas; 
- kui madratsi defektid on tekkinud kõrge temperatuuri mõjul, näiteks kui madratsit on kasutatud triikimisalusena; 
- kui madratsit on mehaaniliselt kahjustatud; 
- kui madratsi defektid on tekkinud tootjast ja müüjast sõltumatutel põhjustel; 
- kliendi meditsiinilistele näidustustele või erivajadustele vastavusega seoses, sealhulgas allergia korral. 
 
Garantiijuhtumist teatamise ja selle läbivaatamise kord
Garantii kehtib, kui klient teatab JYSKile probleemist 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates madratsi defekti tekkimisest, saates pretensiooni aadressile [email protected]. Kirjas teatab ta kauba ostmise kuupäeva ja selle defekti, lisab tšeki ja garantiidokumendi koopia ning madratsi fotod. E-poest sooritatud ostu puhul on vajalik tellimuse number. JYSK vaatab pretensiooni läbi ja annab vastuse kliendi pretensiooniga samas vormis 2 (kahe) nädala jooksul. Vajadusel võidakse vastuse andmise tähtaega pikendada, teavitades sellest klienti. JYSKil on õigus nõuda kliendilt lisateavet ja madratsi ettenäitamist, milleks tuleb see toimetada lähimasse JYSKi kauplusesse. JYSK ei kata madratsi kohaletoimetamise transpordikulusid. Kui JYSKi arvates on vajalik madratsi ekspertiis, teeb JYSK seda oma kulul. Ekspertiisi vajalikkuse korral annab JYSK pretensioonile vastuse 1 (ühe) kuu jooksul alates madratsi ekspertiisi andmise päevast. Kui madratsi defekte ei ole võimalik kõrvaldada parandamise teel, võib JYSK oma äranägemisel ning madratsi kasutamise kestust ja kulumist arvestades vahetada selle välja identse või sarnase kauba vastu või tagastada osaliselt madratsi ostmisel tasutud raha. Garantii alusel väljavahetud madratsile ei anta uut garantiid, vaid kehtima jääb käesolev garantii. Madratsi parandamise korral ei pikene garantii parandamise aja kestuse võrra. Kui madrats vahetatakse välja või tagastatakse osaliselt madratsi ostmisel tasutud raha, peab klient toimetama kahjustunud madratsi JYSKi. JYSK ei hüvita madratsi kohaletoimetamise transpordikulusid. Garantiikohustuse täitmise viisi määrab JYSK, võttes arvesse garantiiaega, madratsi ostmisest möödunud perioodi ja madratsi kulumisastet.