Tagastamine

Kauba tagastamine toimub Ostutingimustes märgitud punktide 6 ja 7 alusel.
Kauba tagastuse soovist palume teatada kirjalikult: jysk@jysk.ee.
Toote tagastamisega seotud kulud tasub klient (v.a kui toode on praak või toode ei vasta tellitud tootele).

Tagastuse teatesse märkida:

1. kliendi nimi ja tellimuse number
2. toote kood ja kogus
3. mis on tagastuse põhjus (soov vahetada, praak, toode ei vastanud ootustele, värv ei sobi vms)
4. pangakonto number, kuhu raha tagastada

Tooteid saab tagastada 14. päeva jooksul, peale toote kättesaamist.

Taganemisavalduse tüüpvorm 

Tagastatav kaup peab olema terve, pakendis ja kasutamata.
Pakendamata toodet, ei saa tagastada.